29/10 Door Annette Balk, Evelyne Rood en Rahul Gannamani

Duurzame inzetbaarheid: focus op de vitaliteit van je team

In deze aanhoudende periode van veranderingen en onzekerheid, ervaren veel werknemers een verslechtering in hun mentale gezondheid. Investeren in vitaliteit, zowel mentaal als fysiek, is een noodzaak geworden. Hoe vergroot je de kans op een positieve return on investment voor de organisatie en een positieve waardering door het personeel? In deze blog lees je er meer over.

Het strategisch belang van investeren in mentaal welzijn

Een toenemend aantal bedrijven heeft deze periode aangegrepen om van het welzijn van werknemers een topprioriteit te maken.

Een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie schat dat depressie, angststoornissen en andere aandoeningen de wereldeconomie $1 biljoen per jaar kosten aan ziekteverzuim, verminderde prestaties en productiviteitsverlies.

In Nederland is de financiële impact van psychische problemen ook hoog, waardoor het voor werkgevers steeds belangrijker wordt om meer te doen om het mentaal welzijn van hun personeel te bevorderen.

De kosten van mentale gezondheidszorg voor Nederlandse bedrijven (in 2020)

€13 miljard

Jaarlijkse kosten van ziekteverzuim voor Nederlandse bedrijven.

27%

Van alle verzuimdagen worden veroorzaakt door psychische klachten, waaronder stress en burn-out.

64%

Van de werkgerelateerde verzuimkosten zijn gerelateerd aan psychische klachten, die vaak gepaard gaan met lange periodes van afwezigheid.

Bron: Health & Safety Balance 2020. De gevolgen van Covid-19 zijn niet opgenomen in deze data.

De coronapandemie heeft een extra impuls gegeven aan vitaliteitsprogramma’s voor werknemers. Dit is geen verrassing, aangezien 42% van de werknemers een verslechtering van hun mentale gezondheid rapporteert sinds de uitbraak van Covid-19. 

Een grote groep heeft moeite met de dynamiek van thuiswerken, waardoor de grens tussen werk en privé vervaagd is. Het goede nieuws is dat organisaties die investeren in het welzijn van werknemers op lange termijn een positief rendement kunnen verwachten. 

Een analyse van Deloitte laat zien dat binnen 2-3 jaar een positieve return on investment behaald kan worden. Dit komt mede omdat welzijnsprogramma’s over tijd een hoger rendement opleveren. Langdurige inspanningen betalen zich hiermee dus terug. 

Ander onderzoek laat zien dat er een groot verschil is in de perceptie van CEO’s en die van werknemers als het gaat over vitaliteitsprogramma’s in hun organisatie. 

Maar liefst 96% van de CEO’s denkt dat hun organisatie bruikbare ondersteuning biedt op het gebied van mentale gezondheid, terwijl slechts 69% van de werknemers is het daarmee eens. Dit verschil is groter bij grotere organisaties.

Dit kan duiden op overschatting door de CEO’s, een gebrek aan bewustzijn bij werknemers over wat hun organisatie te bieden heeft, een algemeen taboe rondom vitaliteit op de werkvloer of een mismatch van het aanbod en de behoeften van werknemers.

Hoe vergroot je de kans op een positieve return on investment en een positieve waardering door het personeel? Hier volgen een aantal tips.

Tips om je langetermijnvisie m.b.t. vitaliteit en welzijn te bepalen

# 1 – Maak een meerjarenplan voor vitaliteit op de werkvloer en koppel deze aan andere strategische doelen

Om vitaliteit op de werkvloer te bevorderen én positieve resultaten voor de organisatie te behalen, is er een integrale aanpak nodig. Zet allereerst het onderwerp op de meerjarenplanning en koppel het aan andere strategische doelen. Mentaal welzijn kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan klanttevredenheid: “Als onze medewerkers zich energieker en veerkrachtiger voelen, kunnen ze onze klanten beter van dienst zijn, waardoor de kans groter is dat we onze doelen op het gebied van klanttevredenheid halen”. 

Onderzoek en definieer wat je organisatie wil bereiken met duurzame inzetbaarheid en maak een plan hoe je die ambities kunt waarmaken. Door dit te doen, krijgt mentaal welzijn de aandacht die het nodig heeft. Het voorkomt ook dat er tijd en energie verloren gaat aan kleinschalige initiatieven en interventies, die voor de organisatie als geheel weinig rendement opleveren.

# 2 – Weet hoe het gesteld is met het mentale welzijn van je personeel

Heb je inzicht in de vitaliteit van je medewerkers terwijl zij zich aanpassen aan nieuwe (of oude) manieren van werken? 

Hoe gaan ze om met Covid-19? Welke gebieden hebben speciale aandacht nodig? Daar kun je alleen achter komen door onderzoek te doen.  

Een pulsonderzoek kan bruikbaar zijn om de stemming in je organisatie te meten. Je kunt ook open vragen toevoegen om kwalitatieve input te krijgen over hoe medewerkers zich voelen en wat voor soort ondersteuning ze mogelijk behoefte aan hebben. 

# 3 – Bekijk de samenstelling en diversiteit van je organisatie

Werk je voor een lokaal ingenieursbureau of een internationale organisatie met veel verschillende nationaliteiten? Dit heeft gevolgen voor het vitaliteitsbeleid. Je moet zorgvuldig afwegen of het vitaliteitsprogramma afgestemd kan worden op de behoeften en cultuur van de organisatie. 

Houd er rekening mee dat het niet voor alle werknemers vanzelfsprekend is om over hun persoonlijke problemen te praten. Onder mensen van bepaalde etnische groepen rust vaak een sterk taboe op mentaal welzijn, voornamelijk bij mannen. Deze medewerkers ervaren stress eerder als een zwakte en zijn daarom minder geneigd om erover te praten of steun te zoeken.  

Het is daarom belangrijk om rekening te houden met de diversiteit van je personeelsbestand – in alle mogelijke vormen. Elke werknemer kan op een andere moment behoefte hebben aan verschillende vormen van hulp of ondersteuning. Een one-size-fits-all benadering is niet effectief als het aankomt op mentaal welzijn.

 

In welke mate hebben werknemers mentale ondersteuning nodig?

Onderstaande de data van een onderzoek door McKinsey

#4 – Communiceer welke ondersteuning beschikbaar is en maak mensen bewust van hun rol en verantwoordelijkheden. 

Vitaliteit wordt vaak ad-hoc gecommuniceerd aan medewerkers onder het mom van: “onze organisatie heeft een mooi aanbod aan welzijnsinitiatieven – maak maar een keuze.”

Toch is eerst een solide basis nodig, voordat een beroep kan worden gedaan op de individuele verantwoordelijkheid.

Welke rol kunnen de verschillende lagen in de organisatie spelen? Dit zijn richtlijnen voor de verschillende niveaus.

 Topmanagement 

 • Feedback en input geven op de planning en organisatie van welzijnsinitiatieven.
 • Voorbeeldfunctie voor het voeren van gesprekken over welzijn, het belang van mentale gezondheid erkennen en een gezonde en gebalanceerde werkomgeving stimuleren.

 Line managers 

 • Training volgen om gesprekken over welzijn in hun team te faciliteren.
 • Training volgen om de vroege signalen van een slechte mentale gezondheid op te pikken, zodat tijdig de juiste ondersteuning aan individuele medewerkers kan worden geboden.

Medewerkers
 

 • Zouden getraind moeten worden om voor hun eigen welzijn te zorgen en signalen van werkgerelateerde stress of burn-out moeten herkennen.
 • Zouden zich zelfverzekerd moeten voelen om ondersteuning van managers of de organisatie te vragen.

# 5 – Mens sana in corpore sano – een gezonde geest in een gezond lichaam

Het is essentieel om mentale gezondheid niet los te zien van fysieke gezondheid. Deze twee zijn nauw met elkaar verbonden en hebben wederzijds effect. Je kunt het één niet los zien van het ander. Het behoeft daarom ook een integrale aanpak waar rekening mee dient te worden gehouden bij het opstellen van een strategisch plan.

# 6 – Evalueer, selecteer en integreer de juiste activiteiten in je strategische vitaliteitsplan

Enkele veel voorkomende interventies om mentale gezondheid te bevorderen:
 

 • Screenen op psychische problemen (individuele problemen aanpakken voordat ze erger worden).
 • Jaarlijkse health checks, inclusief programma’s voor stressvermindering en ondersteuning voor de balans tussen werk en privé.
 • Een netwerk van coaches voor werknemers die persoonlijke ondersteuning nodig hebben, virtueel of face-to-face.
 • Webinars of seminars van deskundigen op het gebied van mentale gezondheid.
 • Ondersteuning voor managers om gesprekken over vitaliteit binnen hun teams te voeren.
 • Inactieven om een bedrijfscultuur te creëren waarin medewerkers zich op hun gemak voelen om problemen te delen, fouten te maken en de controle te nemen over hun eigen werk en leven.
 • Lessen en workshops over o.a. mindfulness, yoga, fitness, ademhaling, meditatie, etc.

Al deze initiatieven kunnen zeer bruikbaar zijn áls ze onderdeel uitmaken van een strategisch plan met de juiste focus en doordachte communicatie richting medewerkers. Bovendien moeten de initiatieven afgestemd zijn op de behoeften van medewerkers, waarbij ook de diversiteit op de werkvloer een belangrijke rol speelt.

# 7 – Kies de juiste partners om je welzijnsstrategie te implementeren

Van zorgverzekeraars tot bedrijfsartsen tot bedrijven als Ancora, je vitaliteitspartners kunnen de expertise bieden om jouw strategie voor mentaal welzijn effectief te implementeren.

Je voorkeurspartner kan eventuele aannames over de verwachte return on investment bevestigen of bijsturen, helpen bij het samenstellen van een programma op maat en ondersteunen bij het meten van de impact op de gezondheidsresultaten van werknemers.

Met het juiste ecosysteem van diverse partners, kun je je organisatie op het goede spoor zetten om een duurzaam bedrijf te worden met gezonde, gemotiveerde en veerkrachtige medewerkers.

Een organisatie waar talent kan groeien.

Als één van Europa’s toonaangevende specialisten op het gebied van gezondheid en preventie, biedt Ancora een breed scala aan gezondheidsplannen voor werknemers. Onze missie is om werknemers de controle te geven over hun gezondheid, welzijn en prestaties. Dit doen we door de kracht van wetenschap, data en technologie te bundelen in een gepersonaliseerd gezondheidsprogramma dat uniek is voor elke werknemer.

Lees meer

Maak een afspraak om te praten over vitaliteit en de uitdagingen van jouw organisatie 

Ontdek hoe we jouw bedrijf kunnen helpen om een vitaliteitsprogramma op maat samen te stellen, inclusief modules gericht op mentale gezondheid om de oorzaak van psychische klachten bij werknemers aan te pakken.

Onze pakketten bevatten de volgende modules m.b.t. mentaal welzijn:

 • Analyse van de emotionele veerkracht van medewerkers via een online zelfevaluatie van Ancora.
 • Identificatie van werkgerelateerde risico’s (bijv. stress, burn-out).
 • Aanbevelingen en adviezen voor medewerkers om hun mentale gezondheid te verbeteren.
 • Voortgangsmeting om verbetering in kaart te brengen.
 • Gepersonaliseerde coaching op het gebied van mentaal welzijn (additionele module).

Plan een gesprek

Schrijf je in

Schrijf je in om op de hoogte te blijven van nieuwe blogs.

Ga voor meer informatie over privacy en databescherming naar ons privacybeleid