In de eerste aflevering van onze rubriek ‘Hoe FIT ben je’ hebben we het gehad over het sportmedisch onderzoek en een gezonde leefstijl. Maar wat als u nu al bepaalde klachten heeft als inspanningsastma of ademhalingsproblemen? Juist dan kunnen wij u verder helpen. Al jaren werkt SMC SportMáx nauw samen met diverse specialisten van het Maxima Medisch Centrum. Zo ook met de longartsen Joost Janssen en Arjen van Henten.

Unieke samenwerking

Wij vinden het belangrijk dat de specialist waarnaar we doorverwijzen uw klachten erkent. Zo is Joost Janssen zelf een fanatiek duursporter en is Arjen van Henten fervent duiker en fietser. Daar zij zelf in de sport actief zijn, beseffen ze ook goed wat u ondergaat.

Janssen: “Met regelmaat komen er fanatieke (duur)sporters bij de sportarts met klachten van kortademigheid, een verminderd inspanningsvermogen ten opzichte van het gewenste niveau, druk op de borst, en/of hoestklachten. Naar aanleiding van een spiro-ergometrisch onderzoek (hartfilmpje tijdens inspanning met ademgasanalyse) door de sportarts kan een verwijzing naar een toegewijde longarts zinvolle en aanvullende informatie opleveren. Inspanningsastma komt bij 15 a 20% van de duursporters voor, terwijl dit percentage bij niet-duursporters kleiner is dan 5%. De longarts heeft de ‘tools’ om astma of andere klachten uit te sluiten of aan te tonen”.

Disfunctioneel ademhalen

“Bij gedreven duursporters speelt het fenomeen disfunctioneel ademen vaak een niet onderkende rol.   Bij een onderliggend astma komt een component disfunctioneel ademen zelfs tot 50% voor. Om een verstoord adempatroon – als op zichzelf staand probleem of in combinatie met een astma – te herkennen is de ervaring van een toegewijd longarts nodig om tot een juiste diagnose  te komen. In geval van disfunctioneel ademen werken we nauw samen met een gedreven fysiotherapeut/ademhalingsspecialist. Op deze manier kunnen we samen met de sportarts bijdragen aan een beter en bestendiger prestatieniveau van de gedreven (professionele) duursporter.”

Duikgeneeskunde

Van Henten: “Duiken met perslucht (scuba diving) is een fanatische sport en wordt door vele honderdduizenden Nederlanders beoefend. De populariteit neemt toe, vooral ook op verre (tropische) bestemmingen. Wat relatief onbekend is dat duiken, dus verblijf in hyperbare omstandigheden, niet zonder risico’s is. Aan een gezond lichaam worden al hoge eisen gesteld.   Eventuele ziekten kunnen leiden tot schade met  grote gevolgen. Met name longen zijn als grootste lucht houdend orgaan kwetsbaar. Om die reden adviseren verschillende duikinstanties als de  Nederlandse Onderwatersport Bond  en de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde een duikkeuring. Zeker bij duikers ouder dan 40 jaar. In Nederland zijn er verschillende mogelijkheden om u vakkundig te laten keuren  door duikerartsen en  gecertificeerde sportartsen. Binnen het Maxima Medisch Centrum is veel expertise in duikgeneeskunde. Zo zijn er binnen SportMáx ook meerdere sportartsen die gecertificeerd zijn om duikkeuringen af te nemen en duikers te adviseren”.

Risico’s voor mensen die geen keuring ondergaan

Marike van der Cruijsen, sportarts bij SMC SportMáx, is al ruim 20 jaar fanatiek duiker: “Bij veel duikscholen, vooral in het buitenland, wordt alleen een medische vragenlijst ingevuld die de duiker moet ondertekenen. Dit is echter geen vervanging van een duikkeuring. De duikschool benut deze ingevulde vragenlijsten in de praktijk vooral om zich te wapenen tegen schadeclaims bij eventuele duikongevallen. Wanneer iemand op deze manier, dus zonder keuring, het water ingaat, duikt hij of zij mogelijk met een verhoogd risico, waarbij de eigen gezondheid en die van de buddy onbedoeld in gevaar gebracht kan worden. Bij een duikkeuring wordt een inschatting gemaakt van de eventuele risico’s en wordt gekeken of dit risico door maatregelen verkleind kan worden. Indien het risico bij sportduiken echt te hoog is wordt duiken afgeraden”.

  • Maxima Medisch Centrum heeft veel expertise in  onderzoek en begeleiding van (duur)sporters. Sportartsen, sport cardiologen en Sport geïnteresseerde longartsen hebben zich verenigd in een zorggroep, om optimale (sport)zorg te kunnen leveren.
  • Longarts Arjen van Henten is geregistreerd duikerarts D  en ook Europees geregistreerd als Medical Examiner of Divers. Hij houdt zich al 10 jaar bezig met duikgeneeskunde en dan voornamelijk gericht op longziekten. Voorts is hij medisch consulent van de Nederlandse Onderwatersport Bond(NOB). In de afgelopen jaren heeft hij diverse presentaties verzorgd in binnen- en buitenland aangaande duiken en longziekten. Inmiddels is hij de meest geconsulteerde longarts-duikerarts in Nederland.