De kracht van digitale leefstijl therapieën voor preventie

Mede gefinancierd in het kader van de response van de Unie op de Covid 19-pandemie.

Gepubliceerde studies

Genetic risk scores

The necessity of incorporating non-genetic risk factors into polygenic risk score models

De groeiende publieke belangstelling voor DNA-gezondheidsrapporten biedt zorgverleners en beleidsmakers een kans om mensen te inspireren tot preventieve gezondheidsacties. Toch zijn veel van de commercieel beschikbare genetische risicorapporten van beperkte waarde, omdat ze geen rekening houden met andere vitale (niet-genetische) factoren die iemands gezondheidsrisico’s beïnvloeden. 

In ons laatste onderzoek zien we dat risico voorspellingen op basis van genetica veel nauwkeuriger worden wanneer ook niet-genetische risico factoren worden toegevoegd aan de analyse, op basis van onderzoek op gegevens van 500,000 individuen. De gegevens benodigd voor deze betere voorspellingen kunnen vrij simpel verkregen worden middels een korte online vragenlijst.

Auteurs: van Dam S, Folkertsma P, et al.

 

Lifestyle therapeutics

Development and validation of decision rules models to stratify coronary artery disease, diabetes, and hypertension risk in preventive care: cohort study of returning UK Biobank participants.

Een veelvoorkomend probleem in de gezondheidszorg is dat bestaande patiënt risicomodellen geen onderscheid kunnen maken tussen klinische risico’s – waarvoor medische of farmacologische interventies nodig zijn – en preklinische risico’s, waarvoor leefstijlinterventies het effectiefst zijn.

In deze studie hebben we aangetoond dat de methodologie van Ancora beter presteert dan veelgebruikte klinische risicomodellen bij 60.782 UK Biobank-deelnemers.

Auteurs: Castela Forte J, Folkertsma P, Gannamani R, et al.

 

Cholesterol

Changes in Blood Lipid Levels After a Digitally Enabled Cardiometabolic Preventive Health Program: Pre-Post Study in an Adult Dutch General Population Cohort

In deze onderzoekspaper analyseren we de gegevens van deelnemers van onze preventieve gezondheidsplannen, om de associatie tussen leefstijlveranderingen en verbeteringen in de lipideniveaus te bestuderen. Bij de deelnemers die een hermeting deden na afloop van het programma, verbeterden de lipidenniveaus in de loop der tijd. Ook bij deelnemers die klinische drempels overschreden.

Auteurs: Castela Forte J, Gannamani R, Folkertsma P, et al.

 

Micronutrient imbalances

A pilot study on the prevalence of micronutrient imbalances in a Dutch general population cohort and the effects of a digital lifestyle program

In deze studie onderzochten we de incidentie van vitamine- en mineraaltekorten in een algemene populatie van Nederlandse volwassenen, en evalueerden we het effect van een digitaal leefstijlprogramma gericht op gedragsverandering om de voedingsstatus en het voedingsgezondheidsgedrag van deze personen te verbeteren. We identificeerden ten minste één voedingsonevenwichtigheid bij meer dan 86% van de deelnemers. Na de interventie, liet 80% van deelnemers verbeterde en genormaliseerde B6 spiegels zien, 67% verbeterde foliumzuur, 70% verbeterde B12 en 86% verbeterde vitamine D. Deze voorlopige resultaten laten zien dat vitamine- en mineraaltekorten duurzaam kunnen worden gecorrigeerd met adequate coaching en digitaal ondersteuning, waar nodig aangevuld met suppletie.

Auteurs: Castela Forte J, Gannamani R, Folkertsma P, et al.

 

Blood pressure

Effect of a Digitally-Enabled, Preventive Health Program on Blood Pressure in an Adult, Dutch General Population Cohort: An Observational Pilot Study

Op leefstijl gebaseerde digitale interventies zijn een veelbelovend alternatief voor de standaardzorg als het aankomt op de preventie en behandeling van aandoeningen als hypertensie. In deze studie onderzochten we de prevalentie van verhoogde en hoge bloeddruk in een cohort Nederlandse volwassenen die een gezondheidsscreening onderging. Vervolgens bekeken we de effecten van een daaropvolgend zelf-geïnitieerd, digitaal leefstijlprogramma voor bloeddrukregulatie. Deelnemers met een verhoogde SBP en DBP bij aanvang vertoonden een gemiddelde afname van respectievelijk 7,2 mmHg en 5,4 mmHg. Bovendien vertoonden 70% en 72,5% van de deelnemers een verbetering van de systolische en diastolische bloeddruk bij hermeting.

Auteurs: Castela Forte J, Folkertsma P, Gannamani R, et al.

 

Aankomende onderzoeken

Genetische risico’s

Polygene risicoscores voor preventieve gezondheid

In deze studie passen we onze unieke polygene risicoscore-algoritmes toe om verschillende risicovoorspellingsmodellen te ontwikkelen met behulp van UK Biobank-gegevens, inclusief en exclusief deze aanvullende variabelen. Bij het valideren van deze modellen met de UK Biobank en de Lifelines-cohort, laten we zien dat deze modellen veel beter presteren dan voorspellingen die alleen uitgaan van genetisch risico, en dat polygene risicoscores veel zinvoller zijn voor levensstijlomstandigheden in combinatie met andere variabelen.

Onze partners

Farmacogenetische paspoorten

Implementatie en potentiële effectiviteit van farmacogenetische paspoorten

Meerdere studies hebben laten zien dat genen een effect hebben op de effectiviteit van medicijnen. De een neemt het medicijn beter op of breekt het juist sneller af dan de ander. Daardoor kan het zijn dat er te veel of te weinig van het medicijn in het bloed komt, waardoor er of te weinig effect is of er juist side-effects ontstaan. Dit probleem zou met een ‘farmaco genetisch paspoort’ opgelost kunnen worden. Daarbij krijgen mensen de dosis die bij hun genetisch profiel past.

Tot op heden hebben studies zich gefocust op kleinere groepen. Daarom hebben wij het voortouw genomen en een Proof Of Concept (POC)-tool geconstrueerd welke implementeerbaar is voor het doen van farmaco genetische bepalingen op grotere cohorten op basis van genotypering chips. Voor ons is het belangrijk dat deze POC-tool voldoet aan de richtlijnen en standaarden van het breed erkende Europese Clinical Farmacogenetics Implementation Consortium (CPIC). Om dit te bepalen hebben wij een bijhorende validatie uitgevoerd op 80.000 statine gebruikers (statines zijn een groep medicijnen die cholesterol verlagen). Daarbij hebben wij bepaald wat het pharmaco genetisch effect is dat wij kunnen detecteren in dit cohort om te verduidelijken wat de toegevoegde waarde is voor medisch specialisten voor het bepalen van de juiste medicijn- en doseringsadviezen .

Mede gefinancieerd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19 pandemie

Virtual reality voor mentale gezondheid

Innovatief project gericht op de VR-ondersteund behandeling van angststoornissen

Samen met het innovatieve VR- en game-ontwikkelingsbedrijf Lion Castle, ontwikkelt Ancora een VR oplossing voor PTSS en angststoornissen. Dit project vormt de eerste stap naar een uitbreiding van Ancora’s digitale therapieplatform naar het klinische ondersteuningsdomein voor geestelijke gezondheidszorg, en bevestigt de flexibiliteit en schaalbaarheid van het platform.

Type 2 diabetesremissie

Diabetypering voor gepersonaliseerde diabetesremissieplannen

Diabetes type 2 heeft meerdere oorzaken. Daarom hebben verschillende patiënten baat bij verschillende soorten interventies. Samen met TNO onderzoeken we hoe we behandelmethoden op basis van diabetes subtypering kunnen optimaliseren met gepersonaliseerde leefstijlinterventies.

Diabetes in Noord-Nederland

Diabetesremissie door leefstijl

Samen met Healthy Ageing Network Noord Nederland (HANNN) en UMCG Groningen onderzoeken we hoe we blended care voor diabetespatiënten in de regio mogelijk kunnen maken door voedings-, bewegings-, slaap- en mindfulnessdata te integreren met slimme oplossingen voor gezondheidsdata, zoals continu glucosemonitoring.

Kunstmatige intelligentie (AI)

Preventieve gezondheids- en gedragsverandering, gestuurd door AI

Als lid van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC), een samenwerkingsverband die baanbrekende technologie-initiatieven stimuleert, nemen we deel aan de Werkgroep Gezondheid en Zorg. Met deze groep werken we samen met andere marktleiders om de belangrijkste kansen en uitdagingen op het gebied van gezondheidszorg te identificeren. We streven ernaar een toonaangevende rol te spelen op het gebied van AI-gedreven leefstijlveranderingen voor een betere gezondheid. We willen mensen de controle over hun gezondheid geven, en helpen met een gezondere leefstijl voor een vitaler leven.