De kracht van digitale leefstijl therapieën voor preventie

Lees onze laatste wetenschappelijke publicaties en bekijk welke onderzoeken we aan het doen zijn.

Gepubliceerde studies

Lifestyle therapeutics

Ontwikkeling en validatie van risicostratificatie modellen voor coronairlijden, diabetes, en hypertensie in preventieve gezondheid in het UK Biobank cohortonderzoek.

Een veelvoorkomend probleem in de gezondheidszorg is dat bestaande patiënt risicomodellen geen onderscheid kunnen maken tussen klinische risico’s – waarvoor medische of farmacologische interventies nodig zijn – en preklinische risico’s, waarvoor leefstijlinterventies het effectiefst zijn.

In deze studie hebben we aangetoond dat de methodologie van Ancora beter presteert dan veelgebruikte klinische risicomodellen bij 60.782 UK Biobank-deelnemers.

Auteurs: Castela Forte J, Folkertsma P, Gannamani R, et al.

 

Aankomende onderzoeken

Genetische risico’s

Polygene risicoscores voor preventieve gezondheid

In deze studie passen we onze unieke polygene risicoscore-algoritmes toe om verschillende risicovoorspellingsmodellen te ontwikkelen met behulp van UK Biobank-gegevens, inclusief en exclusief deze aanvullende variabelen. Bij het valideren van deze modellen met de UK Biobank en de Lifelines-cohort, laten we zien dat deze modellen veel beter presteren dan voorspellingen die alleen uitgaan van genetisch risico, en dat polygene risicoscores veel zinvoller zijn voor levensstijlomstandigheden in combinatie met andere variabelen.

Cholesterol

De voordelen van digitale, preventieve interventies om bloedcholesterolgehalte te verbeteren

In deze onderzoekspaper analyseren we de gegevens van deelnemers van onze preventieve gezondheidsplannen, om de associatie tussen leefstijlveranderingen en verbeteringen in de lipideniveaus te bestuderen. Bij de deelnemers die een hermeting deden na afloop van het programma, verbeterden de lipidenniveaus in de loop der tijd. Ook bij deelnemers die klinische drempels overschreden.

Onze partners

Type 2 diabetesremissie

Diabetypering voor gepersonaliseerde diabetesremissieplannen

Diabetes type 2 heeft meerdere oorzaken. Daarom hebben verschillende patiënten baat bij verschillende soorten interventies. Samen met TNO onderzoeken we hoe we behandelmethoden op basis van diabetes subtypering kunnen optimaliseren met gepersonaliseerde leefstijlinterventies.

Diabetes in Noord-Nederland

Diabetesremissie door leefstijl

Samen met Healthy Ageing Network Noord Nederland (HANNN) en UMCG Groningen onderzoeken we hoe we blended care voor diabetespatiënten in de regio mogelijk kunnen maken door voedings-, bewegings-, slaap- en mindfulnessdata te integreren met slimme oplossingen voor gezondheidsdata, zoals continu glucosemonitoring.

Kunstmatige intelligentie (AI)

Preventieve gezondheids- en gedragsverandering, gestuurd door AI

Als lid van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC), een samenwerkingsverband die baanbrekende technologie-initiatieven stimuleert, nemen we deel aan de Werkgroep Gezondheid en Zorg. Met deze groep werken we samen met andere marktleiders om de belangrijkste kansen en uitdagingen op het gebied van gezondheidszorg te identificeren. We streven ernaar een toonaangevende rol te spelen op het gebied van AI-gedreven leefstijlveranderingen voor een betere gezondheid. We willen mensen de controle over hun gezondheid geven, en helpen met een gezondere leefstijl voor een vitaler leven.