Een toegankelijke gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

Deelname aan de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) kan mensen met overgewicht veel gezondheidsvoordelen opleveren. Met SLIMMER powered by Ancora wordt de toegang tot de GLI verbreed. De deelnemers kunnen vanuit huis aan het programma meedoen.

In SLIMMER powered by Ancora werkt Ancora Health samen met de bestaande GLI-aanbieder SLIMMER. Het programma wordt vergoed door de basisverzekering.

Een toegankelijke gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

Deelname aan de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) kan mensen met overgewicht veel gezondheidsvoordelen opleveren. Met SLIMMER powered by Ancora wordt de toegang tot de GLI verbreed. De deelnemers kunnen vanuit huis aan het programma meedoen.

In SLIMMER powered by Ancora werkt Ancora Health samen met de bestaande GLI-aanbieder SLIMMER. Het programma wordt vergoed door de basisverzekering.

Kleine stapjes, grote verbeteringen

Ondanks de mogelijke gezondheidsvoordelen valt de participatie van de doelgroep aan de GLI tot nu toe tegen. SLIMMER powered by Ancora biedt extra capaciteit voor GLI-deelname en verlaagt er de drempel voor. Met een combinatie van persoonlijke coaching en digitale ondersteuning is het programma gericht op een blijvende gedragsverandering. Zo kan toekomstig artsenbezoek van patiënten worden beperkt.

Deskundige coaching

De deelnemers worden begeleid bij beweging, voeding, stressmanagement en andere leefstijlverbeteringen.

Tools en wearable

Met digitale hulpmiddelen en een wearable wordt de vooruitgang bijgehouden. Aan de hand van de resultaten wordt steeds beter op de specifieke behoeftes van de deelnemers ingespeeld.

Persoonlijk advies

De deelnemers krijgen een gepersonaliseerd programma aangeboden, toegesneden op de specifieke situatie en wensen.

Lerende app

De lerende app geeft feedback en inzichten die de deelnemers met het ontwikkelen van ‘microgewoontes’ helpen om nieuw leefstijlgedrag vast te houden.

Tools en wearable

Met digitale hulpmiddelen en een wearable wordt de vooruitgang bijgehouden. Aan de hand van de resultaten wordt steeds beter op de specifieke behoeftes van de deelnemers ingespeeld.

Deskundige coaching

De deelnemers worden begeleid bij beweging, voeding, stressmanagement en andere leefstijlverbeteringen.

Deskundige coaching

De deelnemers worden begeleid bij beweging, voeding, stressmanagement en andere leefstijlverbeteringen.

Lerende app

De lerende app geeft feedback en inzichten die de deelnemers met het ontwikkelen van ‘microgewoontes’ helpen om nieuw leefstijlgedrag vast te houden.

Persoonlijk advies

De deelnemers krijgen een gepersonaliseerd programma aangeboden, toegesneden op de specifieke situatie en wensen.

Persoonlijk advies

De deelnemers krijgen een gepersonaliseerd programma aangeboden, toegesneden op de specifieke situatie en wensen.

Voordelen voor de eerstelijnszorg

Significante gezondheidsverbetering:

Artsen hebben soms het gevoel dat ze hun patienten onvoldoende kunnen helpen om hun leefstijl effectief te veranderen. SLIMMER levert gemiddeld 3 kilo gewichtsverlies op naast verbeteringen in klinische en metabolische risicofactoren, voeding, beweging en levenskwaliteit.

Beter patiëntmanagement:

Met behulp van preventie kan toekomstig artsenbezoek van patiënten worden beperkt. 64 procent van de deelnemers aan SLIMMER geeft aan het gezonde gedrag dat tijdens de GLI is aangeleerd te zullen vasthouden.

Meer doelmatigheid en betere workflow:

Het Ancora-dashboard biedt artsen en praktijkondersteuners inzicht in de voortgang en mogelijke aandachtspunten van de deelnemers.

Programma-kenmerken

Deelname volledig vanuit de privéomgeving

Hybride aanpak met een combinatie van persoonlijke online coaching, digitale ondersteuning en groepsondersteuning

Gebruik van wearable, slimme weegschaal en digitale app die de deelnemers voortdurend inzage in hun vooruitgang geven

Multidisciplinaire benadering met aandacht voor onder meer voeding, beweging, stress en slaap

Ondersteuning bij de ontwikkeling van gezonde gewoonten met behulp van coachingsgesprekken en terugkoppeling van gezondheidsdata

Groepssessies met andere deelnemers om ervaringen uit te wisselen

Ondersteuning bij kennismaking met aanvullende lokale gezondheidsinitiatieven zoals fitness- en sportactiviteiten, wandel- en kookclubs

Inschrijvingscriteria

Onder deze voorwaarden wordt SLIMMER powered by Ancora vanuit de basisverzekering vergoed:

Leeftijd

18 tot 75 jaar

Gewicht

Body mass index (BMI) hoger dan 30, of tussen 25 en 30 met een bestaande comorbiditeit

Verwijzing

De arts beoordeelt de motivatie van de deelnemer en verwijst hem of haar door

{

Obesitas en de daarmee samenhangende ziekten zijn het resultaat van een wisselwerking tussen onze manier van leven, onze genetische architectuur en de microbiota in onze darmen. Een leefstijlinterventie is daarom cruciaal bij de behandeling van die aandoeningen ter beperking van (verdere) cel-schade. SLIMMER en Ancora Health bieden gepersonaliseerd leefstijladvies dat thuis wordt gemonitord en begeleid. Dat vergroot de toegang tot de GLI en ontzorgt de eerstelijnszorg en zorggroep.

{

Meer informatie en contactgegevens

Informatie voor patiënten

FAQ: veelgestelde vragen

Bel ons op:
+31(0)88-1002333

Informatie voor patiënten

FAQ: veelgestelde vragen

Bel ons op:
+31(0)88-1002333

Privacy by design

Privacy by design

Je persoonlijke gegevens zijn uiteraard heel belangrijk. Je kunt erop vertrouwen dat we jouw data uiterst zorgvuldig verwerken en beschermen volgens de hoogste normen. We gebruiken je persoonlijke gegevens slechts op grond van jouw uitdrukkelijke toestemming.

Ga voor meer informatie over privacy en databescherming naar ons privacybeleid: www.ancora.health/privacy-policy