Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceert regelmatig over Volksgezondheid, Zorg, Milieu en Veiligheid. Zij concludeerden vorig jaar dat de volwassen Nederlander sinds 2001 steeds vaker aan de Beweegrichtlijnen voldoet. In diezelfde periode daalde juist het percentage bij jongeren tussen de 12 en 18 jaar dat voldoet aan de Beweegrichtlijnen. Terwijl volwassenen zich steeds bewuster worden van hun gezondheid en de jongste jeugd spelenderwijs opgroeien, verklaart het CBS dat jongeren tussen 12 en 18 jaar onder meer gekluisterd zitten aan de digitale schermen. 

Het baart menigeen zorgen dat in Nederland de jongeren te weinig in beweging komen. De talloze onderzoeken bevestigen deze conclusie. Met de JOGG-aanpak zetten we grotendeels in op gezonde voeding. En steeds meer scholen besteden aandacht aan bewegen tijdens de les. Het is een eerste aanzet. We blijven daarnaast krampachtig volhouden om de traditionele sport en haar bestaande structuren in te zetten om meer mensen in beweging te krijgen. Een aanpak die al jarenlang niet meer werkt. 

“Wellicht wordt het tijd om eens anders naar sport te kijken. Om de bestaande structuren los te laten en sport te bezien vanuit het beweegperspectief ”

De lidmaatschappenrapportages van het NOC*NSF laten immers jaarlijks een ledendaling zien, terwijl het aantal inwoners in Nederland stijgt met 253.000 (2014–2017) tot 17.082.000 mensen. Ook het aantal sportverenigingen zit in een dalende trend. Wellicht wordt het tijd om eens anders naar sport te kijken. Om de bestaande structuren los te laten en sport te bezien vanuit het beweegperspectief. Sport is immers een onderdeel van bewegen. Want terwijl we alsmaar bezig zijn om meer jongeren te laten sporten, moet de focus meer komen te liggen op bewegen.  

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Bewegen

In 2018 heeft Kenniscentrum Sport aandacht besteed aan de definitie van sport. De volgende kenmerken zijn onderdeel van de sport-als-doel-definitie: lichamelijke activiteit, wedstrijdelement, streven naar uitmuntendheid, reglementering en institutionalisering. In de sport gaan we ervan uit dat mensen competitief zijn ingesteld (wedstrijdelement) en het maximale uit zichzelf willen halen (streven naar uitmuntendheid). Daarnaast is de sport aan regels gebonden (reglementering) waarbij bonden zorgen voor het naleven van deze regels (institutionalisering).  Veel ouderen zijn met deze traditionele principes opgegroeid. En steeds meer mensen stellen bovengenoemde kenmerken ter discussie. Mensen hebben uiteenlopende drijfveren om in beweging te komen, bepalen zelf de regels en zien de meerwaarde van een bond niet in. Naar verwachting sluiten in de toekomst minder mensen zich aan bij een sportvereniging. Toch blijven we beleidsmatig volharden om meer mensen aan het sporten te krijgen bij de plaatselijke vereniging. Het is alsof we water naar de zee dragen. 

Bredere focus

Het toekomstige Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Bewegen kan veel adequater en efficiënter beleid maken door een bredere focus te kiezen door bewegen centraal te stellen. We spreken dan ook niet meer van sportakkoorden, maar van beweegakkoorden. Het gemeentelijke sportbeleid wordt vervangen door het gemeentelijk beweegbeleid. Dit heeft raakvlakken met onder andere de inrichting van onze openbare ruimte, onze mobiliteit en vele andere beleidsterreinen. Zo krijgt bewegen, en dus de sport, een prominentere rol in ons land. De toekomst is bewegen, en sport is hier een onderdeel van.

Auteur: Arno Hermans

Arno Hermans begon in 2015 samen met een aantal andere ondernemers Sport eXperience, een bedrijf dat start-ups in de sport helpt bij hun commerciële ontwikkeling met een uniek dienstenpakket. Voor Sport Knowhow XL schrijft hij op regelmatige basis op prikkelende wijze vanuit het internationale innovatieperspectief over de toekomst van de sport. Niet alleen nieuwe producten en diensten passeren de revue. Ook laat hij zijn licht schijnen over het

Copyright Sport Knowhow XL 2019
Ontwikkeld door Stipp
Meer lezen van Sport Knowhow XL? website